28.11 - 29.11Oslo
Utfordrende atferd i skolen

Fagfokus arrangerer konferanse om Utfordrende atferd i skolen. Dette er en konferanse for skoleansatte som arbeider med alle former for utfordrende atferd. Hvordan kan utfordringene forstås og bli møtt på en ivaretakende og utviklingsfremmende måte?

Du finner mer informasjon her.