Utfordrende atferd og utviklingshemming

ISOP seminarer arrangerer kurs i tema; Utfordrende atferd og utviklingshemming. Fra analyse av årsaker til konkrete tiltak. 

Tid: 2. mai 2019

Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo, Norge 0580

Informasjon og påmelding