Utfordringer i VTA og arbeidssentra

Aldring og helse inviterer til innføringskurs for personell som arbeider ved arbeidssentra og med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemning. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette.

Les mer om kurset på Aldring og helse sine nettsider.