Utviklingsforstyrrelse -utfordrende atferd og seksualitet

Fagakademiet arrangerer kurs i tema; Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Formål: Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser (deriblant autisme), og deres omgivelser.

Målgruppe: Kurset er tilrettelagt for ansatte i barnehage/skole og kommunale helsetjenestesystem som sykepleiere, vernepleiere, aktivitører, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, nærpersoner i kommunale omsorgsboliger, miljøarbeidere, og for personer som er i samhandling med personer med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig. Kurset egner seg også godt for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

Tid: 18. september 2019 kl. 09.00-15.30

Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6

Informasjon og påmelding her