Utviklingsforstyrrelse -utfordrende atferd og seksualitet

Fagakademiet arrangerer kurs med tema;  Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet. 

Formål med kurset er  å gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser (deriblant autisme), og deres omgivelser.

Kurset er tilrettelagt for: 

  • ansatte innen tjenester til funksjonshemmede
  • ansatte i ulike roller i det kommunale helsetjenestesystem
  • ansatte i opplæringssektoren som barnehage/skole
  • personer ellers som er i samhandling med personer med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig
  • pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

Tid: 24. april 2020

Sted: Quality Hotel Ålesund, Sorenskriver Bulls gate 7
6002 Ålesund

Informasjon og påmelding