Utviklingshemming og aldring. Utfordringer i dagaktivitet og arbeid

Aldring og helse arrangerer kurs med tema; Utviklingshemming og aldring. Utfordringer i dagaktivitet og arbeid. 

Om kurset: Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette. Innholdet gir en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt. Et nytt kartleggingsskjema til bruk i overgangen vil bli presentert. 

Målgruppe: Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider i dagaktivitetstilbud og i ulike arbeidstiltak. Det kan også være nyttig for annet personell som er jobber med personer med utviklingshemning som er i slike tilbud.

Tid: 28. mars 2019

Sted: Oslo Universitetssykehus, Aker Trondheimsveien 235, Oslo Dagligstuen, bygg 60 

Program her

Påmelding her