Velferdsteknologi i praksis

En erfaringskonferanse om praktisk bruk av velferdsteknologi. "Det er ikke lenger et spørsmål om man skal ta i bruk velferdsteknologi eller ikke. Behovet for ressurser og helsepersonell øker drastisk, og det vil bli et stort gap mellom hva et økende antall eldre trenger for trygghet og trivsel, og hva som kan leveres. Deler av dette gapet må dekkes med nye løsninger. Vi fokuserer på hva som kan gjøres nå, og løsninger som er tilgjengelige i dag."

Tid: 4. - 5. februar 2019

Sted: Thon hotel Oslo airport, Balder Alle Gardermoen 

Informasjon og påmelding