Vernepleierkonferansen

Vernepleierkonferansen er en årlig møteplass for landets vernepleiere. Her møtes vernepleiere og andre som er interessert i vernepleierfaglig arbeid til nettverksbygging, faglig påfyll og fag- og profesjonsutvikling. Konferansen består av plenumsforedrag og parallelle sesjoner. 

Tid: 4. - 5. februar 2019

Sted: Thon hotel Oslo airport, Balder Alle, Gardermoen

Påmelding og program