Voksne med Retts syndrom

Frambu arrangerer fagkurs med tema; Voksne med Retts syndrom. Mål for kurset er å presentere kunnskap om voksne med Retts syndrom. Det vil være fokus på hvordan ulike medisinske forhold kan påvirke hverdagen.

Målgruppe: Tjenesteytere som jobber med voksne med Retts syndrom. Pårørende kan også delta.

Tid: 25. april 2019

Sted: Frambu, eller deltagelse via videokonferanse 

Informasjon og påmelding