WAIS-IV Administrasjon og Tolkning

For første gang blir dette WAIS-IV kurset arrangert av Helse Bergen. Habiliteringsavdelinga for vaksne inviterer psykologer til kurs den 18. og 19. oktober 2017.

WAIS-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av ungdommers og voksnes kognitive evner (aldersintervall 16 til 90 år). Den primære målsettingen med kurset er å gi deltakerne et solid grunnlag for selvstendig, faglig oppdatert bruk av WAIS-IV i sitt kliniske psykologarbeid og på tvers av ulike psykologsettinger. 

Kurset går over 2 dager der formen vil veksle mellom tradisjonelle forelesninger, gruppearbeid med øvelser, plenumsdrøftinger og praktiske demonstrasjoner. 

Kurset forutsetter et visst kjennskap til Wechslertestene med grunnleggende statistikk og testteori, men det er ikke en forutsetning med inngående erfaring med tidligere versjoner av WAIS for å kunne oppnå kursets hovedmål. Dette er forøvrig et kompakt og krevende kurs og forutsetter kompetanse tilsvarende norsk cand psychol grad.

Mer informasjon og påmelding finner du her.