Webinar: Hvordan snakke med barn og unge om sykdom/diagnoser og relaterte opplevelser? (4-9 år)

Frambu arrangerer webinar om; Hvordan kan vi snakke med barn og unge om sykdom eller funksjonsnedsettelse hos dem selv eller en i familien og opplevelser de har knyttet til dette? Og hvordan kan vi gi god og alderstilpasset informasjon og støtte dem i det de opplever? 

Tid: 10.00 - 1200 Å snakke med barn mellom 4 og 9 år 

Informasjon og påmelding (Der finner du også informasjon om webinar tilpasset barn og unge mellom 10-16 år)