Webinar om lovverk som regulerer bruk av tvang og makt

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til samlinger i tema bruk av tvang og makt i helse - og omsorgstjenesten. Samlingene avholdes digitalt, og målgruppen er ansatte i kommunene som har arbeidsoppgaver som faller inn under lovverk som regulerer bruk av tvang og makt. 

Tema den 1. desember, Pasient og brukerrettighetsloven kap 4 A - Helsehjelp til personer med manglende samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Noen sentrale hovedpunkter knyttet til vurderinger etter dette kapittelet.

Tid: 01.12.20 kl. 11.00 - 12.00 

Sted: Digitalt 

Informasjon og påmelding her