26.05 - 25.08Digitalt

Bufdir arrangerer en webinarrekke om FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Webinarene legges ut på nettsidene til Bufdir. Det er ingen påmelding.  

Det første webinaret ligger fritt tilgjengelig på siden og heter CRPD på 1-2-3. 

Kommende webinarer
26. mai: Forankring i kommunen
30. juni: Tema ikke fastsatt
28. juli: Sommerferie
25. august: Valget og demokratisk deltagelse

Du finner webinarene på sidene til Bufdir.