Etikk med vekt på selvbestemmelsesretten -
Professor Karl Elling Ellingsen