Andre Paulsberg

Andre Paulsberg

Stilling
Universitetslektor

Jeg er vernepleier og har master i Psykososialt arbeid fra Høgskolen i Østfold. Jeg begynte å jobbe i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i 2000. Har de siste årene hatt ansvaret for ulike fagutviklingsprosjekter, og jeg arbeider også med foreldre- og ansattveiledning. 

Jeg har tidligere arbeidet i NAKU i en toårs periode og har nå en mindre stillingsprosent med ansvar for området Pårørende og familie i kunnskapsbanken.