Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Trondheim

Postadresse

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
NTNU
Postboks 8905 Fred Kavli-bygget
7491 Trondheim

Aud Elisabeth Witsø

Aud Elisabeth Witsø

Daglig leder ved NAKU / Førsteamanuensis

Jeg er utdannet vernepleier, og har master og doktorgrad innen helsevitenskap. Jeg har bred arbeidserfaring og har hatt ulike stillinger innen helse- og omsorgssektoren og i utdanningssektoren.

Kim Berge

Kim Berge

Nestleder/ førstelektor

Min forskning og fagutvikling kranser om tre forhold. Utfordrende atferd, helse og utvikling av elektronisk formidling.

Eivind Bjerksetmyr

Eivind Bjerksetmyr

Universitetslektor

Jeg er utdannet vernepleier med ulike videreutdanninger som tverrfaglig rehabilitering/habilitering, empowerment, Marte Meo, og relasjonsledelse. Har mastergrad innen organisasjon, ledelse og rådgivning.

Elvira Svartaas Copyright: Frode Fossvold-Jørum

Elvira Svartaas

Universitetslektor

Jeg jobber som universitetslektor i NAKU ved Institutt for psykisk helse (IPH). Har en bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap, og en mastergrad i funksjonshemming og samfunn.

Linda Barøy

Linda Barøy

Universitetslektor

Jeg er utdannet vernepleier og har master i psykisk helse. Jeg har også videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett.  Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Helse og omsorg, hjem og miljø, kultur og fritid og pårørende og familie i kunnskapsbanken.

Lennart Sølsnes Røsten

Lennart Sølsnes Røsten

Erfaringsmedarbeider

Mine oppgaver i NAKU er å være brukerrepresentant i aktuelle prosjekter som NAKU jobber med, bidra til å utarbeide lettlest materiale og med presentasjoner. 

Bilde av Wenche Hukkelås

Wenche Hukkelås

Universitetslektor

Jeg er utdannet vernepleier og har ulike videreutdanninger som målrettet metodisk miljøarbeid, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og veiledning.

Andre Paulsberg

Andre Paulsberg

Universitetslektor

Jeg er vernepleier og har master i Psykososialt arbeid fra Høgskolen i Østfold. Jeg begynte å jobbe i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i 2000.

Frode Dragsten

Universitetslektor

Jeg er vernepleier med master i funksjonshemming og samfunn fra NTNU. Jeg har jobbet  som vernepleier siden 2000 og har arbeidserfaring fra kommune, tvungen omsorg og habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten (HAVO).

Bilde av Anna Chalachanová. Fotograf er Marie von Krogh

Anna Chalachanová

Førsteamanuensis

Jeg er utdannet vernepleier med master i sosialt arbeid og doktorgrad i diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Hege Gjertsen

Hege Gjertsen

Professor

Jeg jobber som professor i velferdssosiologi ved Institutt for vernepleie ved UiT, Norges arktiske universitet, ved campus Harstad. I tillegg til å forske, foreleser og veileder jeg på masterprogrammet i velferdsendring og på bachelorprogrammet i vernepleie.

Line Oldervoll

Line Oldervoll

Professor

Jeg jobber som professor i Senter for krisepsykologi ved Universitet i Bergen. 

I NAKU jobber jeg med prosjektet, "Hjertehelse for personer med utviklingshemming" og er tilknyttet NAKU i en 20 prosent stilling. 

Redaksjon

Ansvarlig redaktør Aud Elisabeth Witsø  
Redaktør Linda Barøy  
Redaksjon kunnskapsbanken Linda Barøy Kultur og fritid, Helse og omsorg, Hjem og miljø, Pårøende og familie
  Eivind Bjerksetmyr Oppvekst og utdanning, Arbeid og aktivitet
  Kim Berge Tema og fagområde