Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Trondheim

Postadresse

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
NTNU
Postboks 8905 Fred Kavli-bygget
7491 Trondheim

Aud Elisabeth Witsø

Aud Elisabeth Witsø

Daglig leder ved NAKU / Førsteamanuensis

Jeg er utdannet vernepleier, og har master og doktorgrad innen helsevitenskap. Jeg har bred arbeidserfaring og har hatt ulike stillinger innen helse- og omsorgssektoren og i utdanningssektoren.

Eivind Bjerksetmyr

Eivind Bjerksetmyr

Seniorrådgiver

Jeg er utdannet vernepleier med ulike videreutdanninger som tverrfaglig rehabilitering/habilitering, empowerment, Marte Meo, og relasjonsledelse. Har mastergrad innen organisasjon, ledelse og rådgivning.

Andre Paulsberg

Andre Paulsberg

Rådgiver

Jeg er vernepleier og har master i Psykososialt arbeid fra Høgskolen i Østfold. Jeg begynte å jobbe i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i 2000.

Linda Barøy

Linda Barøy

Rådgiver

Jeg er utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett. Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Helse og omsorg, hjem og miljø, kultur og fritid og pårørende og familie i kunnskapsbanken.

Lennart Sølsnes Røsten

Lennart Sølsnes Røsten

Erfaringsmedarbeider

Mine oppgaver i NAKU er å være brukerrepresentant i aktuelle prosjekter som NAKU jobber med, bidra til å utarbeide lettlest materiale og med presentasjoner. 

Kim Berge

Kim Berge

Seniorrådgiver / nestleder

Min forskning og fagutvikling kranser om tre forhold. Utfordrende atferd, helse og utvikling av elektronisk formidling. Jeg arbeider med de fleste områder NAKU har befatning med og jeg er redaktør for naku.no.

Redaksjon

Ansvarlig redaktør Aud Elisabeth Witsø  
Redaktør Kim Berge  
Redaksjon kunnskapsbanken Linda Barøy Kultur og fritid, Helse og omsorg, Hjem og miljø, Pårøende og familie
  Eivind Bjerksetmyr Oppvekst og utdanning, Arbeid og aktivitet
  Kim Berge Tema og fagområde