Postadresse:

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

NTNU 

Postboks 8905 MTFS

7491 Trondheim

 

E-post:
kontakt@naku.no
Phone:
73 55 93 10
Besøksadresse: