Postadresse:

NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

NTNU

7491 Trondheim

 

E-post:
kontakt@naku.no
Phone:
73 55 93 10
Besøksadresse: