Samhandling: Forskning om koordinering og individuell plan

Perspektiver på god praksis- en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner Rømbøll stod for en undersøkelse på vegne av Helsedirektoratet fra 2009-2010 om [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming, aldring og helse: Forskning

For personer med utviklingshemming er det særlige utfordringer knyttet til aldring. Mange lever med sykdommer, kroniske helseplager og funksjonsnedsettelser gjennom hele livet. [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Eksempler

I 2008 samlet vi 10 av fagmiljøene som har slike fortellinger/ historier å berette om. Før vi traff disse miljøene ba vi dem tenke gjennom hva som eventuelt har vært avgjørende hendelser eller trekk [...]

Åpne artikkel

Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Kommunene ble fra 2001 pliktige til å opprette en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet i kommunen skal blant annet oppnevne koordinatorer og utarbeide rutiner [...]

Åpne artikkel

Rus: Forskning

Risikofaktorer De siste 30 årene har det vært fokus på nedleggelse av spesialinstitusjoner for personer med utviklingshemming og integrering i samfunnet på lik linje med alle andre (Sturmey, [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

3
des

Samhandling: Forskning om koordinering og individuell plan

På denne side kan du lese hva evalueringsrapporter i Norge finner ut i temaet koordinering og individuel plan

Les mer
29
nov

Om taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesten

Det rettslige utgangspunkt er helsepersonelloven § 21, hovedregel om taushetsplikt. Denne bestemmelsen har som formål å verne pasienter og brukere og deres integritet, og bidra og sikre tillit til [...]

Les mer
29
nov

Frivillige gir bedre aktivitetstilbud: Eksempel

Lillestrøm har etter kommunesammenslåingen jobbet målbevisst med å inkludere frivillige organisasjoner for å skape bedre kultur- og fritidsaktiviteter for personer med utviklingshemming – og for [...]

Les mer