Habilitering

Normerende dokumenter innen habilitering Forankret i norsk helselovgivning trekkes i denne artikkelen frem tre sentrale dokumenter for habilitering; Forskrift om individuell plan ved ytelse av [...]

Åpne artikkel

Rus: Lovverk og statlige føringer

Kommunen har plikt til å gi bistand etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2. Les mer om lovgrunnlaget i artikkelen Helse og omsorg: Lovverk og sentrale føringer.  [...]

Åpne artikkel

Rus: Forskning

Risikofaktorer De siste 30 årene har det vært fokus på nedleggelse av spesialinstitusjoner for personer med utviklingshemming og integrering i samfunnet på lik linje med alle andre (Sturmey, [...]

Åpne artikkel

Identitet: Forskning

Identitet som funksjonshemmet? I de siste par tiårene har det vært gjennomført et økende antall studier som handler om utviklingshemmedes egne perspektiver på sin tilværelse. Det dreier seg særlig [...]

Åpne artikkel

Foreldre: Forskning

Bakgrunn Barn er en viktig del av et familieliv, og det å ha et barn med kronisk sykdom er forbundet med både glede og sorg. Det må imidlertid ikke underkjennes at kronisk syke eller [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

30
nov

Med menneskerettigheter på dagsorden

USHT Vestland har det siste året jobbet målrettet med å veilede kommuner i fylket på menneskerettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. – Menneskerettighetene gjelder for alle og det har [...]

Les mer
20
nov

Verktøy og ressurser for miljøterapeutisk arbeid

I denne artikkelen viser vi til noen ulike verktøy som kan benyttes i miljøterapeutisk arbeid. For å benytte noen av de verktøyene som vi viser til er det viktig å sette det inn i en [...]

Les mer
20
nov

Miljøets betydning for miljøterapeutisk arbeid: Forskning

I denne artikkelen retter vi søkelyset på hvordan omgivelser og organisatoriske forhold kan påvirke livet til personer med utviklingshemming. Urie Bronfenbrenners økologiske teori har vært og er [...]

Les mer