Kommunikasjon

Vi har alle en form for språk som vi bruker i vår samhandling med andre. Måten vi uttrykker oss på gjennom talespråk, skriftspråk, kroppsspråk, gester og tegn vil være svært forskjellig. Et [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Diagnosen psykisk utviklingshemming

Personer vi har snakket med som har diagnosen psykisk utviklingshemming, har liten forståelse eller oppfatning om at diagnosen de har fått gir grunn for å ha tiltak som innebærer tvang og makt. Ikke [...]

Åpne artikkel

Diagnose: Sjeldne tilstander

I Norge har Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) samordnet alle kompetansesentre for sjeldne sykdommer diagnoser i Norge. De har opprettet en læringsportal for fagpersoner og [...]

Åpne artikkel

Diagnose: Klassifikasjoner

Verdens helseorganisasjon, WHO, overtok ansvaret for videre utvikling av ICD i 1946, og det er opprettet et stort internasjonalt nettverk av eksperter til å forbedre klassifikasjonen. Les mer ved å [...]

Åpne artikkel

Diagnose: Hvorfor kategorisere?

I helsevesenet eksisterer en lang tradisjon for kategorisering av sykdommer og relaterte helseproblemer. Denne inndelingen forandres etter hvert som en får ny kunnskap. Den faglige og historiske [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

24
okt

E-læring: Koordinator og Individuell plan

Helsedirektoratet har laget e-læring om koordinator og individuell plan. Kurset er laget for deg som skal arbeide som koordinator, ledere og koordinerende enhet. Tjenestemottakere og pårørende [...]

Les mer
20
okt

PART: Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam

Hvordan fungerer samarbeidet mellom de kommunale tjenestene til personer med utviklingshemming og PART?  I 2006 etablerte St.Olavs Hospital i Trondheim et psykiatrisk ambulant [...]

Les mer
15
okt

Ledelse og organisering av tjenester for personer med utviklingshemming

Å yte bistand til personer med utviklingshemming vil kunne innbefatte et stort spekter av oppgaver og tjenester. For noen kan det være snakk om noen få tjenester, mens det for andre kan være langt [...]

Les mer