Hege Gjertsen

Hege Gjertsen

Stilling
Professor

Jeg jobber som professor i velferdssosiologi ved Institutt for vernepleie ved UiT, Norges arktiske universitet, ved campus Harstad. I tillegg til å forske, foreleser og veileder jeg på masterprogrammet i velferdsendring og på bachelorprogrammet i vernepleie.

Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til funksjonshemming, arbeidsinkludering, levekår- og livskvalitet, samt sosial innovasjon. Før 2016 jobbet jeg 11 år som seniorforsker ved Nordlandsforskning i Bodø.

Jeg har en mindre stilling ved NAKU med arbeidsoppgaver knyttet til området «Arbeid og aktivitet» i kunnskapsbanken.