Trine Lise Bakken - PPU

Stilling: 
Forsker Oslo Universitetssykehus

Vara: Sidsel Jullumstrø, habiliteringstjenesten for voksne, Sør-Trøndelag.