Bilde av Wenche Hukkelås

Wenche Hukkelås

Stilling
Fagkonsulent
E-post
wenchhuk@stud.ntnu.no

Jeg er utdannet vernepleier og har ulike videreutdanninger som målrettet metodisk miljøarbeid, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og veiledning. Jeg har jobbet siden 1997 og har arbeidserfaring fra barnehage, barne- og ungdomsskole, videregående skole og habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) 

Jeg har jobbet med barn og unge med utviklingshemming hele mitt arbeidsliv. I barnehage og skole jobbet jeg med tilrettelegging av læringsmiljøet og tilpassing av kompetansemålene slik at barn og unge med utviklingshemming på lik linje med medelever fikk mulighet til å oppleve- erfare og lære samme mål, men tilpasset sitt funksjonsnivå. 

I habiliteringstjenesten for barn og unge har arbeidsdagene bestått av å veilede personalet i barnehager, skoler og avlastningsboliger for at de skal kunne yte bedre tjenester til barn og unge med utviklingshemming i sin kommune. Aktuelle tema jeg veiledet i er ASK, forebygging av atferd som utfordrer, seksuell helse og tilrettelegging av læringsmiljøet. De siste årene har jeg hatt økt fokus på barn og unges kunnskap om egen kropp, kjønn, seksualitet, vold og overgrep.

Jeg skal være her på NAKU ut året og gleder meg til nye og spennende oppgaver.