11.06 - 11.06Digitalt

Statsforvaltaren i Vestland arrangerer digitalt kurs i tema, saksbehandling om helse- og omsorgstenester organisert som BPA. 

Målgruppa er primært saksbehandlarar med lite erfaring, men erfarne saksbehandlarar er også velkomne til å delta. Tidsramma er cirka to timar.

Kurset gir ei kort innføring i regelverket som tenester organisert som BPA, og generelle reglar ved saksbehandling og tildeling av kommunale helse- og omsorgstenester.

Dato: 11. juni 2024 09:00 - 11:00

Stad:Teams - påmelde deltakarar får tilsendt oppkoplingslenkje

Informasjon på nettsiden til Statforvaltaren i Vestland.