Alle har en psykisk helse!

I dag er Verdensdagen for psykisk helse  En dag NAKU ønsker å markere for å fremme utviklingshemming og psykisk helse.

Personer med utviklingshemming utvikler de samme psykiske vansker og lidelser som andre mennesker, men symptomene kan vise seg annerledes. Utviklingshemmede har også en større risiko enn andre til å utvikle psykiske lidelser. Det viser seg ifølge forskning at psykiske helsetjenester til personer med utviklingshemming er mangelfull, både når det gjelder innhold av helsoppfølging og samhandling mellom helsenivåene.

Det er noen faktorer som gjør at det kan være vanskelig å avdekke psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Dette kan blant annet handle om vansker med å tolke og bearbeide inntrykk og det å selv fortelle eller gi uttrykk for sine plager.

Kunnskap om utviklingshemming og psykiske lidelser er viktig. NAKU har gjort det enklere å finne kunnskap gjennom et eget område i kunnskapsbanken. Vi har også laget en egen mappe om psykisk helse i Min side. Hvordan du finner  mappene? Se filmen om Min side

I området psykisk helse i kunnskapsbank kan du finne stoff om psykisk helsearbeid og om psykiske vansker i form av forskningsbaserte artikler, filmer, hefter og rapporter. Du finner også henvisninger til andre nyttige nettsteder om temaet utviklingshemming og psykisk helse.

God Verdensdag for psykisk helse og god lesning!