En film om mennesker og diagnose

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Kunnskap om hva psykisk utviklingshemming er og hvilke utfordringer en slik diagnose kan medføre er viktig for å yte gode tjenester. NAKU har utviklet filmen ”Om psykisk utviklingshemming” som et faglig bidrag i arbeidet for gode levekår for personer med utviklingshemming. Dette er en storsatsning og en unik film. Her møter du både den faglige spisskompetansen, personer med utviklingshemming og deres pårørende.

Filmen, som nå er tilgjengelig i NAKU sin Kunnskapsbank, har fokus på hva diagnosen psykisk utviklingshemming innebærer. Personer med utviklingshemming, deres familie og ulike fagfolk bidrar i filmen for å skape best mulig forståelse for diagnosen og noen av utfordringene personer med utviklingshemming kan møte. Tema som helseoppfølging, emosjoner, kommunikasjon og selvbestemmelse blir trukket frem.

Målgruppen for filmen er først og fremst alle som skal jobbe for personer med utviklingshemming. Den gir grunnleggende informasjon og forståelse for psykisk utviklingshemming som alle som jobber i tjenestene bør ha kjennskap til. Den kan sees i sin helhet, men er også tilgjengelig i mindre deler der informasjonen om de ulike gradene av psykisk utviklingshemming er i skilt ut; lett, moderat og alvorlig/ dyp. Vi anbefaler at man ser den innledende filmen først.

NAKU prøver med filmen å vise hvor viktig kunnskap og kompetanse om diagnosen er for godt samspill med personer med utviklingshemming. Samtidig viser filmen at god samhandling med dem som kjenner personene best er svært viktig. Vi anbefaler filmen brukt i opplæring ved utdanningsinstitusjoner både på videregående- og bachelornivå, samt i den enkelte kommune.

Høsten 2017 vil NAKU delta på regionale konferanser i hele landet der vi vil vise filmen og diskutere dens innhold.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon