Etablering av referansegruppe og fotokurs

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av referansegruppen

En viktig oppgave for NAKU er å være støtte for ansatte som arbeider i tjenestene til personer med utviklingshemming. Hva mener personer med utviklingshemming selv det er viktig at NAKU bidrar med som tjenestestøtte overfor ansatte? Det vil vi finne mer ut av. Vi inviterte derfor 8 personer til en todagers samling i Trondheim i starten av desember 2023 for å etablere en referansegruppe. Fremover skal referansegruppen gi innspill på NAKUs arbeid.  

Vi valgte å kombinere etablering av referansegruppe med et fotokurs. Tanken bak dette er at foto kan være et fint virkemiddel i referansegruppas arbeid.

Bilde av fotokurset, referansegruppene sitter med ryggen til og kursholder Otto von Munchow holder kurset

Fotograf Otto von Munchow var ansvarlig for fotokurset. Han holdt en introduksjon til prinsipper for god fotografering og viste mange eksempler fra sine reiser. Deretter bar det ut i kulda for fri og kreativ fotografering med polaroidkameraer. Neste dag viste Otto frem en liten fotoutstilling av bilder som referansegruppa hadde tatt, og fortalte oss hva som var spennende og bra med bildene.  

Plakat fra gruppearbeid I den delen av samlingen som handlet om referansegruppearbeid brukte vi tid på følgende tema; Om NAKU og hva NAKU jobber med, hva er en referansegruppe, hvilke forventninger har vi til hverandre mv. Vi snakket også om hva er viktig når en får hjelp hjemme, hvordan er det å motta tjenester fra de som er gode til å gi tjenester, og hva er viktig at NAKU arbeider med for å hjelpe ansatte.  

Planen fremover nå er å ha to møter årlig, neste referansegruppemøte holdes digitalt i april, og så håper vi å få til fysisk møte i oktober.  

 

I filmen under som varer i ett og halv minutt forteller noen av deltagerne fra disse dagene.  

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon