Fokus på etikk hos de 12 største kommunene

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Viser deltakere i nettverket ASSS i Asker 28. til 30 mai 2024

De 12 største kommunene samles jevnlig i et nettverk som heter ASSS. Samarbeidet i dette nettverket dreier seg om mange områder som kommunene har ansvar for. Eksempler på dette er barnehage, grunnskole, sosiale tjenester og masse mer. I dagene 28. - 30. mai 2024 var det samling i Asker for flere av disse gruppene. NAKU bidrog med faglig innlegg om etisk endringsledelse i forbindelse med tjenesteområdet knyttet til personer med utviklingshemming.

I forbindelse med denne delsamlingen gikk ASSS-nettverket også gjennom blant annet utfordringer og endringer knyttet til rapportering i KOSTRA og hvordan dette best kunne følges opp.

Det ble også presentert ulike eksempler fra noen av kommunene. Asker kommune presenterte deres arbeid med TØRN Kommune hvor målet er å øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse. Tromsø kommune presenterte tanker om fremtidens helsetjenester for hjemmeboende. Videre fikk en høre om digital hjemmeoppfølging og samarbeid med spesialisthelsetjenesten i Fredrikstad kommune.

 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon