Forventning om læring i skolen

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Regjeringens utdanningspolitikk handler om inkludering som grunnleggende prinsipp for at alle barn skal møtes i en fellesskole som har høy kvalitet og høye forventninger til læring for alle. I Meld.St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap kunne man lese at praksisen i den norske skolen ikke var god nok i forhold til regjeringens intensjoner. Barn og elever med store sammensatte lærevansker og utviklingshemming møtes ofte med lave forventninger til læring. Regjeringen valgte blant annet å ta initiativ til programmet «Vi sprenger grenser» som et tiltak for å rette oppmerksomhet mot dette. I hovedreportasjen i denne utgaven kan du lese om hvordan Hop skole har fått hjelp og støtte gjennom Vi sprenger grenser til å sette fokus på læring for alle elever.
Både artikkelen og kronikken i denne utgaven viser til professor David Mitchell og noen av hans publikasjoner om hva som virker i undervisningen av elever med særlige behov. Mitchell viser blant annet til at det er avgjørende for læring for alle elever at de blir møtt med høye forventinger til læring. Alle elever kan lære med rett hjelp og støtte og det trengs undervisning med høy kvalitet for å realisere den enkeltes potensial. I 2015 publiserte David Mitchell en formel for å lykkes med inkluderende undervisning. Formelen har han kalt en flerkomponentsstrategi eller megastrategi og består av følgende: V+P+3T+2A+S+R+L. Kort fortalt handler det om at alle hører til og skal gå i aldersadekvate grupper, undervisningen må være tilpasset den enkeltes forutsetninger, alle elever møtes med aksept av medelever, lærere og foreldre og at skolen og lærerne har et solid støtteapparat i ledelsen og blant eksterne hjelpere. Mer om dette kan du lese i artikkelen og kronikken.

Du kan lese det elektronisk fra lenken under.

 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon