Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

NAKU har levert skriftlig innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan. 

Vi velger å knytte våre innspill til følgende områder fra innspillsbrevet; 

  • - Samhandling – en innledning,  
  • - Pasient og brukerperspektiv; selvbestemmelse, beslutningsstøtte og medvirkning 
  • - Særlige utfordringer knyttet til utviklingshemming, helse, psykisk helse og rus, og akutt-tilbud 
  • - Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,  
  • - Desentraliserte tjenester og sømløse pasientforløp,  
  • - Digitalisering,  
  • - Personell og kompetanse,  
  • - Rehabilitering og mestring med vekt på habilitering og velferdsteknologi for mestring,  
  • - Svangerskaps-, føde- og barselstilbud med vekt på foreldre med kognitive vansker,  

Noen av områdene er overlappende, noen eksempler og tiltak nevnes derfor også flere steder, men vi har allikevel valgt å holde på denne tematiske inndelingen. I innspillsbrevet står det at pasient-, bruker- og pårørendeperspektivet vil behandles gjennomgående i meldingen. Derfor har NAKU valgt å ta med et eget kapittel om Utviklingshemming, selvbestemmelse, beslutningsstøtte og medvirkning.    

Innspillsdokumentet kan lastes ned fra denne lenken.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon