Kvalitetsløft i tjenestene til personer med utviklingshemming

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde som viser deltakere under nettverkssamlingen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal inviterte til nettverkssamling 28. februar 2024. Fokuset i nettverket er å bidra til å øke kvaliteten i tjenestene til personer med utviklingshemming. Det var i alt 20 kommuner fra fylket som var representert, med ledere fra ulike tjenesteområder knyttet til utviklingshemming.

NAKU bidro med presentasjon av veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Det ble sett på selve innholdet i den, men også hvordan en kan jobbe for å benytte denne systematisk i arbeidet ute i tjenestene. Flere av deltakerne kunne melde at mye av forventningene som går fram i veilederen er godt ivaretatt, men at de samtidig ser et behov for å systematisere dette noe mer. 

Statsforvalteren reflekterte rundt sin rolle i arbeidet med konvensjonen CRPD og forventninger til kommunene i bruken av veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Det ble også sett nærmere på hva som forstås med faglig forsvarlighet og hva det er som skal til for å svare til dette.

USHT, som i tillegg til å arrangere denne samlingen, bidro også med å fortelle om erfaringer fra tilsvarende prosjekt i Ålesund kommune, samt nyttige innspill til lederverktøy i forbedringsarbeid.

Habiliteringstjenesten reflekterte rundt sin rolle knyttet til CRPD og veilederen i sitt samarbeid med kommunene.

Fylkeslaget til Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) var også representerte, og benyttet anledningen til å takke den enkelte kommunene for det gode arbeidet som gjøres, og at de setter stor pris på at kommunene deltar i dette nettverket hvor fokuset er å øke kvaliteten i tjenestene til personer med utviklingshemming. 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon