Læringsnettverk for tjenester til personer med utviklingshemming

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Viser nettverksdeltakerne i forbindelse med samling nummer fem. Foto: Siv Bjønnum.

Kommunesektorens interesseorganisasjon KS og KS Konsulent har vært arrangører av læringsnettverk for kommuner i Rogaland og Vestland. Fokuset i disse nettverkene har vært å utvikle tjenestene til personer med utviklingshemming. Det har vært i alt fem samlinger for deltakerne med til dels omfattende arbeid for den enkelte kommune mellom disse samlingene. Deltagere fra kommunene har vært satt sammen av ledere på ulike nivåer som avdelingsledere, enhetsledere, helse- og omsorgssjefer med mer. Det har også deltatt rådgivere fra ulike nivåer og områder, inkludert personal og økonomi. 

På KS sin hjemmesider kan du lese mer om disse nettverkene.

NAKU har bidratt inn i dette arbeidet med presentasjon av flere temaer, slik som veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, utfordringer knyttet til overganger, ledelse og organisering, helsetjenester, arbeid og aktivitet og fordeler og ulemper knyttet til størrelse på bofellesskap. I forbindelse med femte og siste samling i dette læringsnettverket som ble gjennomført 23. og 24. januar 2024, bidro NAKU med en presentasjon hvor vi så nærmere på etikk som grunnlag for å møte framtidens behov for innovasjon og gode endrings- og utviklingsprosesser. 

Det har vært inspirerende å møte så mange dedikerte og flinke fagfolk som jobber iherdig med å skape gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon