NAKU har ansatt erfaringsmedarbeider

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Lennart Sølsnes Røsten

Lennart Sølsnes Røsten ble ansatt på NAKU i januar. Daglig leder ved NAKU, Aud Elisabeth Witsø forteller at Røsten har nyttig erfaring og kompetanse, som vil komme NAKU til gode i arbeidet med tjenestestøtte til kommunene.

- Jeg tenker det bør være selvsagt at NAKU samarbeider med personer som har erfaringer med å motta kommunale tjenester, og så er det viktig at det tilrettelegges godt for slikt samarbeid, sier Witsø.

Røsten forteller at han har CP og har derfor behov for mye hjelp i dagliglivet.

- Jeg bor i et bofelleskap sammen med personer som har utviklingshemming og kaller meg gjerne for en beboerrepresentant.

Mange nyttige erfaringer
Røsten har dermed førstehåndskunnskap om det å motta kommunale tjenester. I tillegg har han også mange andre erfaringer som er nyttig for NAKU. Han er styremedlem i Norges Handicapforbund i Trondheim og deltaker i Byåsen Boa’s brukerråd. Han er også veldig interessert i psykiske helse-tematikk. 

- Jeg har tidligere vært student på Dragvoll, årsstudium sosialantroplogi og psykologi. Jeg har lyst å si at selv om jeg ikke fikk fullført en utdanning, så har jeg allikevel kunnskap og erfaringer som har ført til at jeg fikk jobb på NAKU.

Engasjert i medvirkning
Røsten er opptatt av medvirkning og deltakelse og at alle skal få mulighet til å benytte sine evner. Våren 2022 holdt han også et foredrag på Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse- og velferdssektoren, i Asker. 

- Ved å jobbe på NAKU blir jeg sett på som en ressurs, og synes det er fint, for jeg er veldig glad i å kunne være til hjelp og nytte. Jeg lærer også mye nytt og får nye perspektiver selv. Folk må få bruke evnene sine, de evnene man har, sier Røsten.

Han håper at flere kan jobbe for å øke beboeres innflytelse og mener det er på tide at flere personer med funksjonsnedsettelser inkluderes i arbeidslivet.

- Jeg håper flere kan se mer fra beboer-perspektivet. Jeg tenker det er på tide at flere folk med funksjonsnedsettelser får arbeid og flere bør får bestemme over sitt eget liv. Kanskje det at jeg har denne jobben kan få flere personer med utviklingshemming eller andre med funksjonsnedsettelser til å se mulighet for jobb generelt, sier Røsten.

Arbeidsoppgaver
Røsten er godt i gang med arbeidet på NAKU og har allerede bidratt med forskjellige oppgaver, blant annet utarbeide lettlest materiale.

- Jeg er i gang med å jobbe frem lettlest versjoner av informasjon om boligspørsmål for personer med utviklingshemming og deres familier, på oppdrag fra Husbanken.

Røsten har også bidratt en del i undervisning om hvordan kommunene kan jobbe med gode medvirkningspraksiser, og særlig om verktøyet Fuelbox, Gode hverdagsliv. Dette verktøyet har Røsten vært med å utvikle sammen med Stian Wiggen, Anita Gjermestad og Aud Elisabeth Witsø.

- Folk gir generelt veldig gode tilbakemeldinger på å få inn en beboerrepresentant i undervisning og ansatte ved vernepleierutdanningen har også spurt meg om å undervise. Fremover kan jeg bidra med presentasjoner og være brukerrepresentant i aktuelle prosjekter som NAKU jobber med, sier Røsten.

Brenner for mennesker med utviklingshemming

- Jeg brenner veldig for mennesker med utviklingshemming, særlig etter at jeg ble beboer i boa selv. Siden jeg er avhengig av assistanse fra kommunal bolig, så kan det hende at jeg må tilpasse arbeidstiden på NAKU etter det, og det er nødvendig med fleksibilitet. Jeg vil allikevel alltid prøve å møte opp, for jeg brenner for dette, avslutter Røsten.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon