Nasjonalt PAS-nettverk

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Om du ønsker å delta i det Nasjonale PAS-nettverket ber vi om at du skanner QR-koden nedenBilde av QR kode for PAS-nettverketfor og registrerer din e-post adresse i skjema du får opp. På denne måten får vi samlet alle interesserte på en deltakerliste som gjør distribusjon av informasjon til alle sammen lettere. Listen vil utvide seg etter hvert som flere melder sin interesse. Du kan også følge denne lenken for registrering i nettverket

Seksjon BOA i Sandefjord kommune gjennomfører de neste årene en tydelig faglig satsning og har nylig etablert eget fagteam som blant annet skal sørge for implementering av Positiv Atferdsstøtte (PAS) som felles fag- og verdigrunnlag i seksjonen. PAS bygger på CRPD sine artikler gjennom å bygge ned funksjonshemmende barrierer og sikre personers rettigheter. Helsedirektoratet ga i 2021 ut veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Her beskrives lovkrav og gis anbefalinger som skal bidra til gode tjenester i et livsløp. En av flere faglig anbefaling til kommunene er å sette PAS som praksis i Norge. 

I 2022 ble denne forpliktelsen tatt videre gjennom at Helsedirektoratet innvilget prosjektmidler til Sandefjord kommune for å etablere et nasjonalt PAS-nettverk. På bakgrunn av dette ble det etablert en styringsgruppe bestående av representanter fra flere kommuner, både fra helse- og omsorgstjenesten og skole/PPT, videregående skole, spesialisthelsetjenesten, akademia, NAKU og SOR. I tillegg vil Helsedirektoratet følge deler av nettverksarbeidet. Nettverket ledes og koordineres av Sandefjord kommune i perioden 2022 – 2024.

Styringsgruppen jobbet på den første samlingen med å utforme mandat for det Nasjonale PAS-nettverket, planla aktiviteter for 2023 i PAS-nettverket og jobbet med innhold til SOR-konferansen som finner sted i Bergen i mai 2023. Det ble også lagt en strategi for spredning av informasjon og fagstoff knyttet til Positiv atferdsstøtte.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon