Nyhetsbrev – Januar

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

I løpet av høsten har NAKU jobbet med nye reportasjer til Kunnskapsbanken. Med disse reportasjene ønsker vi å vise mangfoldet av tilbud og muligheter, men også belyse ulike utfordringer. Ernæring var et av temaene vi jobbet med.
I reportasjen «Ernæring på timeplanen» møter vi den engasjerte miljøterapeuten Cecilie Juul. I stedet for å ergre seg over at det var lite fokus på kosthold og ernæring for personer med utviklingshemming, utviklet hun et opplæringsprogram for ansatte.

BPA, eller brukerstyrt personlig assistanse, var også et tema vi ønsket å belyse. Derfor reiste vi hjem til Camilla og Grete Müller for å se hvordan BPA fungerer for dem. I artikkelen «Camilla og hennes seks hjelpere» får du et innblikk i hvordan Camillas hverdag har endret seg etter å ha hatt BPA i 10 år.

Alle foreldre står ovenfor ulike utfordringer i hverdagen. Foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne møter ofte andre typer utfordringer. Ved Kapellveien habiliteringssenter i Oslo så de at det fantes lite tilbud om tilpasset veiledning til denne målgruppa. Derfor ble prosjektet ambulant foreldreveiledning startet. I artikkelen «Veiledere i hverdagen» kan du lese mer om prosjektet, og om hvordan foreldrene Helene og John Birger opplevde det å få veiledning i sitt eget hjem.

Alle disse artiklene finner du i vår Kunnskapsbank og på vår Facebook-side.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon