Skriftlige innspill til Stortingsmelding

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

NAKU har blitt invitert til å gi skriftlige innspill til Stortingsmeldingen om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming. Dette er det tredje innspillet vi gir på samme melding.

Innspillene som gis i følgende dokument er i hovedsak basert på ny nasjonal forskning og rapportering på utvalgte områder, men det vises også til internasjonal forskning der vi finner dette hensiktsmessig, og der norsk forskning på det aktuelle området er mangelfullt. 

Vi har valgt å gå i dybden på følgende områder; selvbestemmelse, medvirkning og beslutningsstøtte; fritid og ferie; oppvekst og utdanning; arbeid og aktivitet; boformer og velferdsteknologi; helse og BPA; tvang og makt; organisasjon og ledelse, og koronapandemien. Til slutt redegjør vi for hvordan NAKU i større grad kan bidra til å styrke feltet utviklingshemming. 

Under de enkelte temaområdene oppsummerer vi hovedutfordringer i henhold til tidligere innspill fra 2019, mens hovedvekten er på eventuell ny forskning, rapportering og retningslinjer som er kommet til etter forrige innspillsrunde. 

På grunn av den stramme tidsfristen er litteratursøkene våre gjennomført med varierende grad av systematikk. Dette betyr at vi kan ha gått glipp av relevante norske studier og eksempler. Fremstillingen skal derfor ikke forstås som uttømmende. 

Innspillsdokumentet kan lastes ned fra denne lenken

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon