Stipendordning PAS og gratis konferanse

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av en jente med Downs syndrom

Stipendordning!
Styringsgruppen for nasjonalt PAS-nettverk har gleden av å kunne etablere en stipendordning, som skal stimulere til lokal PAS-relatert aktivitet ute i kommunene, spesialisthelsetjenestene og hos private tilbydere av helse- og omsorgstjenester eller opplæringstilbud. Nettverket søkte om tilskuddsmidler for 2023 fra Helsedirektoratet, og fikk innvilget til sammen 314.000 NOK. Søknaden ble sendt inn fra Sandefjord kommune i samarbeid med fem andre medsøkende kommuner; Drammen, Øvre Eiker, Sandnes, Trondheim og Bydel Nordstrand i Oslo kommune. 

Styringsgruppen har vedtatt å sette av 114.000 NOK til stipendordningen, for å stimulere til lokal PAS-relatert aktivitet rundt om i landet. Det er nedsatt en komité bestående av Bente Blekken (Trondheim kommune), Eivind Mikkelsen (Sandes kommune), Monica Stolen Dønnum (AHUS) og Anders Johansen (Sandefjord kommune), som vil vurdere søknadene og tildele stipendene til aktuelle søkere. Sandefjord kommune står ansvarlig for den praktiske jobben med å administrere stipendene, og bokføre utgifter som stipendene dekker i eget prosjektregnskap. Stipendmidlene må tildeles og faktureres innen 31.12.2023.
 

Aktuelle aktiviteter å søke stipend til kan være; 

- gjennomføring av PAS relaterte kurs/fagdager på tvers av kommuner/organisasjoner
- PAS-nettverksgrupper på tvers av kommuner/organisasjoner
- utvikling av PAS relatert materiell/metodikk som deles nasjonalt
- organisering av webinarer vedr. PAS med åpen påmelding
- arrangementer med fokus på elementer i PAS for personer som mottar tjenester, pårørende og/eller brukerprganisasoner.

Øvre søknadssum pr. søknad er satt til 15.000 NOK, og tildeling av stipend forutsetter en kort skriftlig rapport/artikkel eller reportasje som dokumentasjon på at aktiviteten er gjennomført. Administrering av tildelt stipend avtales mellom den enkelte søker som får innvilget stipend og Sandefjord kommune v/Anders Johansen.

Løpende søknadsfrist frem til 01.12.2023

Søknadsskjema for stipend finner du  snart på nettsidene til Stiftelsen SOR, og skjema kan også lastes ned her

Gratis konferansedag «Atferdsstøttende praksis» fredag 17. November!

Se vedlagt flyer og info på nettsidene til SOR; Medlemskap og aktiviteter - Stiftelsen SOR

Vi tar sikte på å samle inntil 600 deltakere denne dagen på gratis konferanse om PAS-relevante tema i Hjertnes kulturhus i Sandefjord. Påmeldingslink via Hjertnes sitt bookingsystem kommer på sensommeren! HOLD AV DAGEN!

 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon