Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

12. juni 2018 vedtok stortinget å be regjeringen legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre. Dette etter forslag fra to stortingsrepresentanter fra KrF og som oppfølging av NOU 2016:17 På lik linje.

Høsten 2016 ble NOU 2016:17 lagt frem. Utvalget som hadde gjennomgått rettighetssituasjonen for personer med utviklingshemming pekte på en lang rekke gap mellom dagens situasjon og ønsket situasjon. Menneskerettighetene til personer med utviklingshemming blir ikke ivaretatt. Utvalget kom med forslag til 8 løft på feltet. 

Sommeren 2017 bestemte regjeringen at de skulle lage en strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Denne skal også inneholde forslag til tiltak for å styrke rettighetssituasjonen for personer med utviklingshemming og skal sees på som en oppfølging av «På lik linje». 

Det er i stor grad tverrpolitisk enighet i at feltet trenger et løft og at det må igangsettes tiltak. Debatten i Stortinget, som du kan se i sin helhet på Stortingets nett-tv, dreide seg først og fremst om en stortingsmelding er et riktig grep for å kunne sikre raskest og best mulig tiltak. 

Flertallet i stortinget kom frem til at de ønsket en stortingsmelding. 

- Vi snakker om mennesker som mer enn noen andre skal ha stortingets oppmerksomhet, sa forslagsstiller Geir Jørgen Bekkevold i debatten.

Vedtaket innebærer også at stortinget ber om at regjeringen inkluderer en rekke konkrete tema i meldingen. Disse temaene finner du på stortingets nettsider. NAKU er et kompetansemiljø med ansatte i kommunene som hovedmålgruppe. Stortingsmeldingen kommer til å være et viktig grunnlag for vårt arbeid, og vi registrerer blant annet at «Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der det legges vekt på å sikre at tjenesteapparatet for mennesker med utviklingshemming innehar tilstrekkelig kompetanse til at utviklingshemmede får likeverdige tjenester innenfor ulike samfunnsområder, på linje med alle andre.»

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon