Utviklingshemming og kriminalitet

Når personer med utviklingshemming blir berørt av straffbare handlinger, er dette som offer, vitne eller gjerningsmenn/ siktede. Som offer eller vitner har vi svært lite kunnskaper om hvordan utviklingshemmede håndterer situasjonen. Lovbrytere med utviklingshemming har imidlertid vært et prioritert kunnskapsområde de seneste 10-20 årene, og svært mye av den sårbarheten vi ser hos lovbrytere i møte med strafferetten, er nok overførbar i forståelsen av også vitner og offer med utviklingshemming. 

NAKU har utarbeidet et eget område i kunnskapsbanken der vi har samlet relevant materiale i forhold til personer med utviklingshemming og kriminalitet. Under området finner du blant annet en veileder om lovbrudd, informasjon om tvungen omsorg og en avhandling om insatte i norske fengesel med store lærevansker.