Anita Gjermestad

Stilling: 
Førsteamenuensis, VID

Vara: Ulf Berge, Høgskolelektor, VID