Annette Drangsholt

Stilling: 
Autismeforeningen

Vara: Magne Skjetne, LUPE -Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende