Cato Brunvand Ellingsen

Stilling: 
Rådgiver
E-post: 
cato.b.ellingsen@ntnu.no
Telefon: 
93032297

Jeg er ansatt i NAKU fra sommeren 2017 for å bidra til å utvikle NAKU sitt samarbeid med andre regionale og nasjonale kompetansemiljø og sentra som på ulike måter jobber med kompetanseutvikling knyttet til tjenester til utviklingshemmede.

Jeg er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid, grunnfag i sosiologi og har fra sommeren 2017 også en mastergrad i habilitering fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Av tidligere arbeidserfaring kan jeg nevne stillinger i kommunale tjenester, barnehabiliteringstjenester, fagforening og bygging av en kompetansetjeneste for barnehabiliteringstjenestene i helse sør-øst. Jeg har også tidligere vært engasjert av NAKU på kortere oppdrag.