Per-Christian Wandås

Stilling: 
Seniorrådgiver Helsedirektoratet, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester

Vara: Therese Opsahl Holte, Helsedirektoratet