Eivind Bjerksetmyr

Eivind Bjerksetmyr

Stilling: 
Seniorrådgiver
E-post: 
eivind.bjerksetmyr@ntnu.no

Jeg er utdannet vernepleier med ulike videreutdanninger som tverrfaglig rehabilitering/habilitering, empowerment, Marte Meo, og relasjonsledelse. Har mastergrad innen organisasjon, ledelse og rådgivning. Jeg har erfaring fra ulike tjenesteområder for personer med utviklingshemming i flere kommuner.  

Mine ansvarsområder i kunnskapsbanken er oppvekst og utdanning, arbeid og aktivitet. Jeg jobber også med å utarbeide et nytt område i kunnskapsbanken om ledelse og organisering.