Jarle Eknes

Stilling: 
Samordningsrådet, SOR

Vara: Frode K. Larsen, Aldring og helse