Kim Berge

Kim Berge

Stilling
Nestleder/ førstelektor
E-post
kim.berge@ntnu.no
Telefon
73559377

Min forskning og fagutvikling kranser om tre forhold. Utfordrende atferd, helse og utvikling av elektronisk formidling. Jeg arbeider med de fleste områder NAKU har befatning med. Jeg er utdannet vernepleier med blant annet videreutdanning i habilitering og rehabilitering med fordypning på krevende atferd, master i funksjonshemming og samfunn og er kompetansevurdert til å være førstelektor i helsevitenskap. Jeg begynte å arbeide for NAKU i 2007. Jeg har tidliger arbeidet som fagkonsulet ved habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs hospital. Jeg har også vært miljøarbeider, miljøterapeut og faglig ansvarlig etter sosialtjenestelovens kap. 4A ved et kommunalt bofellesskap. På tidlig 90-tallet arbeidet jeg som miljøarbeider ved en barnevernsinstitusjon. 

Min ansattprofil på NTNU finner du ved å gå til denne siden.