Kim Berge

Stilling: 
Seniorrådgiver / nestleder
E-post: 
kim.berge@ntnu.no
Telefon: 
73559377

Min forskning og fagutvikling kranser om tre forhold. Utfordrende atferd, helse og utvikling av elektronisk formidling. Jeg begynte å arbeide for NAKU i 2007, før det var jeg ansatt i 5 år som fagkonsulent ved habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag. I en 5- års periode før dette var jeg miljøarbeider, miljøterapeut og faglig ansvarlig etter sosialtjenestelovens kap. 4A ved et kommunalt bofellesskap. På tidlig 90-tallet arbeidet jeg som miljøarbeider ved en barnevernsinstitusjon før jeg tok grunnutdanning i vernepleie.  Av annen utdanning har jeg blant annet videreutdanning i habilitering og rehabilitering med fordypning på krevende atferd, master i funksjonshemming og samfunn og er kompetansevurdert til å være førstelektor i helsevitenskap.