Lennart Sølsnes Røsten

Lennart Sølsnes Røsten

Stilling
Erfaringsmedarbeider
E-post
lennarsr@gmail.com

Mine oppgaver i NAKU er å være brukerrepresentant i aktuelle prosjekter som NAKU jobber med, bidra til å utarbeide lettlest materiale og med presentasjoner. 

Jeg har erfaring fra å være styremedlem i Norges Handicapforbund i Trondheim og deltaker i Byåsen Boa’s brukerråd. Jeg har også tidligere vært student på Dragvoll, årsstudium sosialantroplogi og psykologi. Jeg har erfaringer med å motta kommunale tjenester og bor i et bofelleskap sammen med personer som har utviklingshemming.