Linda Barøy

Stilling: 
Rådgiver
E-post: 
linda.baroy@ntnu.no
Telefon: 
73559067

Jeg er vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett. Jeg ble ansatt i NAKU februar 2018. Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Arbeid og aktivitet, kultur og fritid, oppvekst og utdanning, psykisk helse og seksualitet i kunnskapsbanken. Bidra til utviklingsarbeid knyttet til disse fagområdene, samt delta i miljøets faglige arbeid. 

Tidligere har jeg arbeidet i kommunal sektor i hjemmetjeneste og på dagtilbud. Jeg har vært saksbehandler og veileder i støtte- og treningskontakttjenesten og i brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – tjenesten. Jeg har også vært prosjektleder i utviklingsprosjekter i tjenestene til personer med utviklingshemming.