Linda Barøy

Linda Barøy

Stilling
Rådgiver
E-post
linda.baroy@ntnu.no
Telefon
73559067

Jeg er utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett. Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Helse og omsorg, hjem og miljø, kultur og fritid og pårørende og familie i kunnskapsbanken. Bidra til utviklingsarbeid knyttet til disse fagområdene, samt delta i miljøets faglige arbeid. 

Tidligere har jeg arbeidet i kommunal sektor i hjemmetjeneste og på dagtilbud. Jeg har vært saksbehandler og veileder i støtte- og treningskontakttjenesten og i brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – tjenesten. Jeg har også vært prosjektleder i utviklingsprosjekter i tjenestene til personer med utviklingshemming.