Hvordan bruker du "min side"?

 

Ønsker du å gi dine ansatte faglig påfyll? På naku.no kan du lage din egen bruker og få tilgang til en rekke nyttige funksjoner. Med «Min side» kan du lagre fagartikler, samle artiklene i en mappe, dele artiklene og mappene med andre, og ved behov kan du bruke dem i opplæring av ansatte.

Kunnskapsbanken til NAKU inneholder over 1000 artikler med kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming. Kunnskapsbanken er inndelt i sju ulike hovedområder med tilhørende underkategorier. De sju hovedområdene er Arbeid og aktivitet, Helse og omsorg, Hjem og miljø, Pårørende og familie, Hjem og miljø, Oppvekst og utdanning, Kultur og fritid og Tema og fagområde. På hvert hovedområde finner du en introduksjonsartikkel, en forskningsartikkel, en artikkel om lovverk og statlige føringer og flere artikler med eksempler fra tjenestene rundt om i landet.

I filmen nedenfor forklarer tidligere rådgiver ved NAKU, Lis Cathrin Stavrum, hvordan du bruker «Min side».

Et eksempel
Men hvordan kan du i praksis bruke «Min side»? Her har vi utarbeidet et eksempel til deg:


Leder i helse- og omsorgstjenesten i en kommune eller virksomhet har fått beskjed om at de skal gi tjenester til en ny person, Magne. I papirene tjenestene har fått tilsendt står det at Magne har moderat utviklingshemming og utfordrende atferd. Lederen vet at de ansatte har god erfaring med å yte tjenester til personer med moderat utviklingshemming, men lite erfaring med å håndtere utfordrende atferd.
Lederen begynner å lete etter fagstoff som de ansatte kan lese seg opp på før Magne flytter inn.
Ved hjelp av søkefeltet finner lederen artikkelen «Hva er utfordrende atferd og hva er årsaken?», som hen lagrer som et bokmerke. Gjennom å lese artikkelen skjønner hen at det kan være nyttig at de ansatte også leser rundskrivet til Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, og lagrer derfor også et bokmerke på artikkelen som omhandler rundskrivet.
På «mine bokmerker» finner virksomhetslederen igjen artiklene. Hen lager en mappe som hen gir navnet «Ny beboer» og legger artiklene i mappen. For å sikre seg at de ansatte skjønner at de også skal lese rundskrivet, henter hen ut lenken i artikkelen og limer dette inn i et notat, som hen gir tittelen «Dette skal også leses». Notatet legger hun også inn i mappen.
Lederen haker så av ved mappen og trykker på «deleknappen». Her skriver hen inn e-postadressene til de ansatte og skriver en beskjed om at de skal lese dette før neste personalmøte.
De ansatte mottar så en e-post med tittelen «Tips om artikler fra naku.no», som inneholder en lenke til mappen. Hvis de ansatte har opprettet en bruker på naku.no kan de legge mappen direkte til mine bokmerker. Dersom de ikke har opprettet en bruker, har de likevel mulighet til å lese artiklene, men da får de ikke lagret mappen.

Mapper fra NAKU
Dersom du har opprettet en bruker vil du også få tilgang til mapper som NAKU har satt sammen til deg. Disse mappene finner du under «Mine bokmerker». For å se innholdet i mappene må du trykke på pil-tegnet. Du kan lese artiklene i mappen ved å trykke på ikonet «klikk her for å gå til bokmerket». For å få tilgang til de samme funksjonene som du har i mine bokmerker, trykker du på pluss-tegnet. Mappen flyttes da opp til «Mine bokmerker» og kan brukes på samme måte som de andre mappene.

Test dine kunnskaper
I mappene fra NAKU er det laget en quiz til hvert tema. Det vil si at spørsmålene i quizen er basert på artiklene i mappen du har laget. Quizen er tenkt som en mulighet til å teste om man har fått med seg det man har lest. Resultatet på quizen vises på skjermen når du er ferdig. Den vil også bli sendt til e-postadressen du har oppgitt i din profil, og du kan ta testen så mange ganger du ønsker.

Her har vi laget et eksempel til for deg:
Sommeren er høytid for ferievikarer. Noen har lang erfaring, noen har utdanning og noen har hverken erfaring eller utdanning. For å sikre at vikarene eller de nytilsatte har et minimum av grunnkunnskap før de begynner i jobben, ønsker du å gi de noe de kan lese.
Du finner da mappen «Diagnose» under «Tema og fagområde», legger det til «Mine bokmerker» og sender denne til e-postadressen til vikarene. I oversendelsen gir du beskjed om at de skal ha lest artiklene og gjennomført quizen før første arbeidsdag hos dere. For å sjekke at de har fått med seg det de har lest, ber du samtidig om at de sender resultatet av quizen til deg på e-post.

Her fikk du noen forslag til hvordan du kan benytte deg av «Min side».  Mulighetene er mange, så det er bare å prøve seg frem. Dersom du lurer på noe, så er det bare å ta kontakt på telefon eller e-post. Vi er her for å hjelpe deg!

Opprett din bruker her!