9.02 - 9.02Digitalt
Aldring og demens hos personer med utviklingshemming - digitalt kurs

Hvordan forstå og identifisere en demensiell utvikling, og hvilke faglige krav bør man stille for å gi et best mulig omsorgstilbud til eldre personer med utviklingshemming og demens?

Målgruppe: Alle som arbeider med personer med utviklingshemming, både faglærte og ufaglærte.

Mer informasjon finner du her.