Levekårskonferansen 2021 - I vanskelige tider

Organisasjonene, Vårres regionalt brukerstyrt senter, ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge, LUPE- Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende, LPP - Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, arrangerer Levekårskonferansen. Tema for konferansen er, I vanskelige tider – Hverdagsmestring – Livskvalitet – Digital oppfølging?

Tid: 26. -28. april kl. 09.00  - 15.00

Sted: Digitalt alle dager. Mulighet for fysisk oppmøte den 27. og 28. april.  

Målgruppe: 
Mandag 26. april,  ansatte og ledelse i Helse – og omsorgstjenester, Skole og utdanningssektoren, oppvekst, NAV, Arbeidsmarkedsbedrifter, Spesialisthelsetjenesten og andre interesserte

Tirsdag 27. april,  pårørende og andre interesserte. 

Onsdag 28 april, medlemmer i organisasjonene, andre interesserte.

Påmelding og informasjon her