8.02 - 16.02Andre steder
Nasjonal fagdag: Trygg i egen seksualitet

Likestillingssenteret arrangerer i februar 2022 nasjonale fagdager om kjønn, normer, seksualitet, grensesetting og vold, spesielt rettet mot ansatte innen tjenestene for utviklingshemmede. Fagdagen er gratis og arrangeres med tilskudd fra Bufdir. Fagdagen "Trygg i egen seksualitet" har tidligere vært et tilbud til kommuner landet rundt, men vi åpner nå opp for at ansatte fra hele landet får tilbudet uavhengig av tilknytning.

Målsettingen med fagdagen er å gi ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet, grensesetting og vold for å forebygge overgrep. 

Tid og sted: 
8. februar - Scandic Hamar 
15. februar - Scandic Ambassadeur Drammen 
16. februar - Oslo Gardermoen Radisson Blu

Gå inn på likestillingssentrenes nettskole (krever pålogging) og velg Nasjonale fagdager for mer informasjon. Du finner også arrangementet på Likestillingssenterets Facebook-side. Fagdagene krever påmelding!