Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Statsforvalteren i Innlandet arrangerer kurs, Våg å se - Våg å handle.  Det er gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.

Tid og sted: 
28. september – Gjøvik, Strand hotell
19. oktober – Lillehammer, Scandic hotell Lillehammer
21. oktober – Tynset, Tynset kulturhus
2. november – Fagernes, Scandic hotell Valdres
9. november - Hamar, Scandic hotell
10.november - Gjøvik, Strand hotell

Informasjon og påmelding her